VEGT– VERENIGDE EIGENAARS GASTHUISSTRAAT TURNHOUT.

Turnhout22 maart 2016.                                                                                                                                     

Ondersteuningsplan VEGT 2016.

Analyse van de huidige situatie:

De Gasthuisstraat, handelscentrum van Turnhout en ooit de belangrijkste commerciële Antwerpse provinciestraat, heeft de laatste jaren te kampen met een groeiende leegstand.                                  

Deze situatie is het resultaat van o.a.: 

• de algemene economische terugvalzowel voor de retailers als voor de horecasector
• de langdurige heraanleg van de grote markt die de deuren gesloten heeft van diverse horecabedrijven en retailers.
• de ontwikkeling van winkelgebieden aan de Steenweg op Gierle. (Mega stores en kleinere retailers – bvb Blokker, etc…) Expansie naar de periferie veroorzaakt altijd de leegloop van stadskern!
• de onzekerheid rond de projecten Turnova en Victoriepark heeft een verlammend effect op de ontwikkeling van onze winkelstraat.
• de onvoldoende bekendheid van en te duur bevonden parkingmogelijkheden in het centrum van Turnhout.
• de “lastige” mobiliteit en de gebrekkige verkeersdoorstroming in het centrum van Turnhout. de snelle vooruitgang van online shopping. ( In België werd, in het derde kwartaal 2015 voor bijna 2 miljard euro online gekocht cfr: Retail dd 08/12/2015.)                                                                                                                                     

Handelaars zien hun omzetten dalen en diverse retailers & horecabedrijven gingenrecent in faling! (o.a.: Mexx, Talking-French, Etam, Bandolero, Bozzy, Brasserie Bogaers …Andere zaken werden gesloten, omdat bepaalde retailers Turnhout niet meer percipiëren als belangrijk handelscentrum en als de hoofdstad van de Kempen! 

Het vertrouwen van de grotere retailers in Turnhout is sterk afgezwakt en vaak zoekgeraakt. Het handelscentrum van Turnhout moet een sterk imago krijgen als het belevingscentrum en als “the place for fun”shopping”.  

Potentieel van Turnhout:

Turnhout telt ruim 42.500 inwoners en is samen met OudTurnhout, Vosselaar en Beerse één groot ruimtelijk stedelijk gebied met een totaal van meer dan 80.000 inwoners.

Voeg hieraan toe dat de stadsregio van Turnhout een aantrekkingspunt is en blijftvoor de randgemeentes; Baarle-Hertog, Arendonk, Kasterlee, Lille, Merksplas, Ravels en Retie. Dit brengt het aantal inwoners op meer dan 160.000 –> wat een potentieel!

Oprichting van de VEGT:

Op initiatief van de heer Roger Van Oproy (eigenaar & handelaar) werd op dinsdag 20 oktober 2015 een debatavond georganiseerd waarop alle eigenaars van panden in de Gasthuisstraat werden uitgenodigd. Hierbij waren 20 eigenaars aanwezig die zo’n 50 % van alle handelspanden vertegenwoordigen. De grote retailers hebben zo goed als niet gereageerd op deze uitnodiging.

Drie pandeigenaars hebben op die vergadering besloten om hun schouders te zetten onder een ondersteuningsplan voor de Gasthuisstraat.  (Sébastien Hendrickx – Christophe de Strycker & Stanislas Peeters)

De heer Hans Van Oproy, die de TWG, de vereniging van handelaars van de Gasthuisstraat vertegenwoordigt, heeft zich bij de oprichters van de VEGTaangesloten.

Doelstellingen van de VEGT:

1. DGasthuisstraat terug op de kaart te zetten als de aantrekkelijkste en de belangrijkste funshopping straat van de Kempen waar de klant “echt” centraal staat! USP! Alle winkelstraten van de steden zijn immers qua identiteit, uitstraling en aanbod steeds meer op elkaar gaan lijken en de service is nagenoeg overal hetzelfde. Laten we ons onderscheiden!
2. De handelaars ondersteunen in de globale promotie van de Gasthuisstraat, na voorlegging van een gebudgetteerd actieplan.
3. Samenwerking en de communicatie optimaliseren met diverse partners, o.a.:
a. alle eigenaars van de panden in de Gasthuisstraat
b. alle handelaars van de winkels Gasthuisstraat via handelaarsvereniging TWG
c. de district- en winkelmanagers van de grotere winkelketens
d. alle handelaars van de omliggende handelsstraten
e. de locale UNIZO
f. de ambtenaar en de medewerkers van de afdeling “locale economie” van de Stad Turnhout.
g. de Vlaamse provinciesteden die geconfronteerd werden/worden met dezelfde problematiek en die hiervoor al een kern- of relanceplan hebben opgesteld.

Hoe, en met welke middelen kunnen wij de doelstellingen van hetondersteuningsplan VEGT-2016” realiseren?

De retail in België en in onze buurlanden verandert in een razend tempo. In de komende 10 jaar zal er meer veranderen dan in de afgelopen 20 of 30 jaar. Daarom moeten wij kort op de bal spelen en de evolutie en de toekomst van de retailmarkt op de voet volgen.

De problematiek van Turnhout is niet uniek. Zoals in andere middelgrote steden is het Turnhoutse stadsbestuur zich bewust van de problematische situatie en is de wil aanwezig om hier iets aan te doen. De Stad Turnhout heeft echter veel prioriteiten en slechts beperkte middelen. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw plan (“Promotaks”) om Turnhout als winkelstad te promoten. In de aanloop naar een definitieve versie tracht de VEGT zo aktief mogelijk de belangen van de Gasthuisstraat te verdedigen.

De VEGT spoort nieuwe trends en nieuwe spelers op de markt op en contacteertdeze om hun aandacht te focussen op de Gasthuisstraat te Turnhout, als unieke strategische ligging voor hun filialen. (vb nieuwe keten Equivalenza –  Ginger (FNG), etc…)

Dit geldt ook voor bestaande retailers dewelke niet (of niet meer) in Turnhout aanwezig zijn. (vb Ecco – Spar city – Celio – Planet Perfum – Di- Nespresso – America Today – Jules – New Paris Londres – Pull & Bear – Massimo Dutti – Superdry – Pimkie – Berska – Primark, etc…)

Met alle hoger genoemde partijen moet samengewerkt worden aan “de nieuwe winkelstraat”. De Gasthuisstraat moet een sterk DNA gaan ontwikkelen en het verschil gaan maken. De Gasthuistraat moet zich onderscheiden van de concurrerende buurtgemeenten door gezamenlijke promotionele acties en evenementen met een sterke klantvriendelijkheid en klantgerichtheid en service! Hiervoor zijn een gezamenlijke visie en een collectieve financiering van marketingmiddelen van groot belang en dus ook noodzakelijk.

Daarom stelt het team van de VEGT de volgende stappen voor:                                                                                                                                                                    

a) alle handelaars van de Gasthuisstraat aanschrijven en hen duidelijk informeren waar de VEGT voor staat en WAT wij voor hen kunnen betekenen en HOE wij GEZAMENLIJK de objectieven kunnen realiseren.

alle handelaars “terug” op één lijn krijgen en hen motiveren om “terug” intensiever samen te werken met de handelaarsvereniging TWG en “terug” hun financiële bijdrage aan de TWG te betalen.  

Het marketing- en promotieplan van de TWG opvragen en, in functie van de te bespreken prioriteiten, hen financieel steunen in de uitvoering van hun plannen.

De eerste stap is de uitnodiging van alle handelaars op een vergadering op 1 maart 2016, waarop het vernieuwende VEGT-initiatief wordt voorgesteld. Bedoeling is om ook bij hen een vernieuwde dynamiek los te weken.

b) alle eigenaars van de panden in de Gasthuisstraat uitnodigen op een informatieavond waarop het ondersteuningsplan 2016 concreet wordt voorgesteld. Deze 2de informatieavond gaat door op dinsdagavond 22maart 2016 om 19.30 uur in de zaal van Café Sint Pieter, Grote Markt te Turnhout.

Bij deze vergadering worden alle eigenaars gemotiveerd om een bijdrage – op basis van de m² van hun pand – te storten in het fonds van de VEGT met als doel – o.a. –de marketingobjectieven van het TWG mee te ondersteunen en mee te realiseren.

c) de gezamenlijke plannen van de VEGT en van de TWG voorleggen aan de afdeling economie van de Stad Turnhout en hun engagement/subsidies vragen.  
d) Een reactie/actie “afdwingen” van de Stad Turnhout op de petitie – dd mei 2015 – van de handelaarsvereniging TWG, dat ondertekend werd door 170 handelaars en dat verzonden werd aan de Burgemeester & Schepenen…(“stalking”)
e) verduidelijking vragen aan de Stad Turnhout ivm hun beleid voor de ontwikkeling van het stadscentrum.
f) een transparant en optimale communicatie verzekeren tussen alle partijen & partners die aan dit ondersteuningplan hun steentje bijdragen.
g) Een communicatieplan uitwerken om de Gasthuisstraat terug in kaart te brengen als “de aantrekkelijkste en belangrijkste fun-shopping-straat van de Kempen”, voornamelijk door de activiteiten aan een breed publiek bekend te maken. ( persmededelingen – promotionele acties – advertenties  in diverse media, RTV – streek- en nationale kranten – locale radio’s, sociale media, etc…)
h) Ook, via advertenties in onze Nederlandse buurtsteden onze speciale acties aankondigen. (bvb shopping weekends, zondagopeningen…)
i) op de hoogte blijven van de evolutie en van de realisatie van de projecten Victoriehof & Turnova, maar als  VEGT en TWG onze energie vooral investeren in het ondersteuningsplan van de Gasthuisstraat.  
j) Tenslotte, als dit stappenplan uitgevoerd is en wij het akkoord hebben van de van de eigenaars en van de handelaars, dan zal voor het dagelijkse beheer van de VEGT een VZW opgericht worden en een btw N° aangevraagd. Op het kantoor Parklaan van ING zal een zicht- en spaarrekening geopend worden.
k) nadien volgen de opstart van een website www.turnhoutshopping.be en een mailadres bestuur@vegt.turnhout.be , maar uiteraard ook een actief beheerde Facebook-pagina. (en waarom geen app ontwikkelen voor de Gasthuistraat?
l) na bvb 1 jaar werking is het mogelijks interessant om een eenvoudige tevredenheidenquête te organiseren bij de bezoekers van de Gasthuisstraat (gelinkt aan een incentive) maar ook onder de eigenaars en onder de handelaars. Mistery shopping kan ook een goed alternatief zijn!
m) jaarlijks wordt verslag uitgebracht van de genomen initiatieven, de resultaten en de evolutie van de budgetten.

Stanislas Peeters • Christophe de Strycker • Sébastien Hendrickx

Mail ons op info@shoppingturnhout.be

X